VISSZATÉRÍTÉS ÉS CSERE

A SZERZŐDÉS ELÁLLÁSÁNAK ÜTEMTERVE

A vevőnek joga van 30 napon belül írásban értesíteni a PJU doo-t a szerződéstől való elállásáról. A szerződéstől való elálláshoz töltse ki az ITT található űrlapot.
A szerződéstől való elállás harminc napos határideje a megrendelt áru átvételének/szállításának napját követő napon kezdődik.

A VÁSÁRLÁS VISSZATÜZÉSÉNEK MÓDJA

A vételár a vásárlás során használt fizetési móddal kerül visszaküldésre a vevőnek, kivéve az átvételkor történő készpénzes fizetést, a vevő a vételárat a tranzakciós számlájára kapja.

TERMÉK HIBÁS VAGY HIBÁS TERMÉK

A fogyasztó a ténybeli tévedésből, ill. hibás termék, ha a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül értesíti az eladót a hibáról. A fogyasztónak a hibát a hibabejelentésben részletesen ismertetnie kell, és lehetővé kell tennie az eladó számára a termék megtekintését.
A fogyasztó, aki helyesen tájékoztatta az eladót a hibáról, jogosult követelni az eladótól:
az áru hibájának kijavítására vagy a kifizetett összeg egy részének visszatérítésére a hiba arányában ill
a hibás árut új hibátlan árura cserélni ill
visszaadja a kifizetett összeget.
Ha az áru hibájának fennállása vagy a szolgáltatásnyújtás szabálytalansága nem vitatott, az eladó a fogyasztó előző bekezdés szerinti kérésének a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 8 napon belül köteles eleget tenni.
Az eladó köteles a fogyasztó kérelmére legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban válaszolni, ha az áru hibájának fennállása vitatott.
Amikor a hiba valós:
ha a dolog nem rendelkezik a rendeltetésszerű használatához vagy a forgalomhoz szükséges tulajdonságokkal;
ha a dolog nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek ahhoz a különleges használathoz szükségesek, amelyre a vevő megvásárolja, de amelyeket az eladó ismert vagy ismernie kellett volna;
ha a dolog nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal és tulajdonságokkal, amelyekről kifejezetten vagy hallgatólagosan megállapodtak vagy előírtak;
ha az eladó a mintának vagy modellnek nem megfelelő terméket szállított, kivéve, ha a mintát vagy modellt kizárólag figyelmeztetés céljából mutatták be.
Az áruk rendeltetésszerű használatára való alkalmasságát az azonos típusú normál áruk fényében kell értékelni, figyelembe véve az eladónak az áruk jellemzőire vonatkozó, az eladó vagy a gyártó által adott nyilatkozatait, különösen reklám, termékbemutató vagy termékmegjelenítés útján. maguk az áruk.
Hogyan érvényesíthető a tényleges hiba?
A Vevő a tárgyi hibából eredő jogait akkor gyakorolhatja, ha a hibát a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül bejelenti.
A vevőnek a hibabejelentésben részletesebben le kell írnia a hibát, és lehetővé kell tennie a tétel megtekintését.
A lényeges hibákért való felelősségre a kötelezettségekre irányadó törvény és a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései az irányadók.
Mikor nem vállal felelősséget az eladó a lényeges hibákért?
Az eladó nem vállal felelősséget az áruk olyan anyaghibáiért, amelyek a dolog átadásától számított két év elteltével jelentkeznek. A vagyonhibát a kiadatás időpontjában fennállónak kell tekinteni, ha az a kiadatástól számított hat hónapon belül következik be. A fogyasztó jogai attól a naptól számított két év elteltével évülnek el, amikor az eladót a hibáról értesítette.
A lényeges hiba bejelentésére szolgáló nyomtatvány ITT található.

HOGYAN KÖVETELJÜK AZ OZ VÁSÁRLÁS VISSZAFIZETÉSÉT. TERMÉKVÁLTOZÁS

A vételár visszatérítésére ill. a termék megváltoztatásához töltse ki az online űrlapot. Ha a termék hibája/sérülése az online űrlapon belül csatolt képből/videóból kitűnik, tájékoztatjuk, hogy nem szükséges a termék visszaküldése, a vételár visszatérítése, ill. mihamarabb megszervezzük a cserét ill kérésének kézhezvételétől számított 30 munkanapon belül. Amennyiben a termék hibái/sérülései a képen/videón nem láthatók, vagy Ön eláll a szerződéstől, a reklamációs űrlap kitöltését követően e-mailben kap egy reklamációs kódot, amelyet csatol a csomaghoz, majd elküldi a csomagot az e-mailben megadott címre. A termék visszaküldése esetén a vételárat visszatérítjük ill. a csere a csomag átvételétől számított 30 munkanapon belül megtörténik.
Lényeges tévedést és ezzel a vételár visszatérítését ITT érvényesítheti.
Termékváltoztatásra ITT lehet jelentkezni.

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG AZ ÁRUK VISSZATÉRÉSE ESETÉN

Az áru visszaküldésének költsége a vevőt terheli. A visszaküldött termékek után utánvétet nem fogadunk el.
Az áru visszaküldésének címét a szerződéstől való elállás, a vételár visszafizetése, ill. termékcsere.

ÁRUK VISSZATÉRÉSE 30 NAP VISSZATÉRÉS UTÁN

Mivel a vásárlók elégedettsége a legfontosabb számunkra, webáruházunkban meghosszabbított 30 napos "No Fun" garanciát vállalunk, ami azt jelenti, hogy a csomag átvételétől számított 30 napon belül továbbra is elállhat a szerződéstől. A csomag átvételétől számított 30 nap elteltével csak tárgyi hibára, ill. termékcsere.